Olafs Gūtmanis: Dzērves izdejo mani!

...un pēkšņi tik atraisīti 
Akaču spoguļos manos.
Vēlreiz un atkal
debesīs pacelšanās.

Maija Kalniņa: Dega pēdējās pagales sārtos

Nevarēju nosaukt vārdā, kas tas bija, kas bija pirmie vērtie, atvērtie un nu jau aizvērtie VĀRTI tieši priekš manis. Lai arī vārds no visiem pasaules saziņas veidiem man tuvs, tomēr mani VĀRTI nesaucās VĀRDĀ. Dzejniecei Agitai Dragunai bija izdevies. Un ar to tik ļoti pietika, tik viss bija pateikts, ka pat necentos kā vēl.

Bija jau rudens, šķiet, kad tomēr.

Agita Draguna: Mūžam jauna ir pasaule!

Dzejnieces Agitas Dragunas dzejolis, kurš tapa pērn Popē - pirmajos VĀRTOS. Tekstā paustais vēstījums bija nozīmīgs impulss rīkotājiem - turpināt iesākto.

Anda Buševica: Enerģijas apmaiņā dziesminieku kustībā ir kaut kas no atmodas gadu ticības

Tai augusta ceturtdienā, kad pie debesīm spīdēja pilns mēness, meži virda ārā beku armādas, bet Dieviņš lēja no mākoņa ūdeni tik neatlaidīgi, it kā šo zemi no grēkiem nomazgāt gribēdams, četras spīganas Popē kūra četrus uguņus, lai atvērtu vārtus.

Maija Kalniņa: Nebradājot, bet brienot un jūtot

Ir dienas, kad darāmais naski dzirksteļo, ir dienas, kad padoms nedodas rokās. Līdz brīdim, kad - palaižot prātu ganībās - sirds pasaka priekšā īsto atbildi. 

Epizodes no filmas: Kā dziesminiece Zane Daugule un dzejnieks Māris Salējs vēja zvanus darināja

Vēja zvani Popes kalnam, bet vispār jau - pirmkārt - pašiem sev.

 

Savam priekam, savai skaistai būšanai.

Inese Sērdiene: Vēja zvani Popei. Tēzes

Svētdiena. Pašu radīta svētku diena. No mazas sarunas dzimis pasākums. Skaidras trīs lietas: jātaisa vēja zvani, jādzied un jāsvin Antras un dzīvi vispār. Kāpēc vēja zvani? Pope. Tāpēc.
Dziesminieku VĀRTI Kurzemē.

Ilze Meiere: Pope sauc!

2016. gada 2. marta vakars Popes mežā pie Rindas upes nolaidās pāri siltu kartupeļu bļodai un ceptām butēm. Jo, - ko tad četrām latviešu... meitām* vairāk vajag?! Mazliet saules, bezgalīgu zvaigžņu jumu un laimi, kas dzimst no tīra vēja.

Inese Sērdiene: Dziesminieku kustība šodien

Mana personīgā vīzija par dziesminieku kustības attīstību ir saistīta ar dziesminieku regulāru apzināšanu, dokumentēšanu audio, video ierakstos un dziesmu notīs. Tā ir milzīga datu bāzes izveide, kas būtu nepieciešama. Un, lai tā būtu plaši pieejama, vajadzīga arī visaptveroša mājas lapa. Un tad manā uztverē mēs būtu iesākuši ko vērtīgu. Tad, kad patiešām būsim apzinājušies, kādas bagātības Latvijā ir mūsu cilvēkos, tad, lūk, tie vārti būtu vaļā pasākumiem, sadarbībām lielākos un mazākos notikumos.