Atpakaļ

Ingūna Rībena: gribējās kavēties un palikt, 26.10.2018

Vārti

INGŪNA RĪBENA - festivāla VĀRTI apmeklētāja:

Popes muiža un estrāde, senais pilskalns aizvadītajā vasarā pārsteidza – ar dabisko un cilvēcīgo noskaņu, ar absolūtu tīras dvēseles izjūtu, kurā gribējās kavēties un palikt. 

Iespaidoja arī vietas senatnīgais skaistums un uzmanīgā jaunas dzīvības iepūšana tajā, ko reiz izveidojuši pavisam cita laikmeta ļaudis. 

Festivāla organizētāji un dalībnieki sevi saista ar dullā Daukas tēlu no Sudrabu Edžus stāsta, kurš, kā zinām, devās meklēt sauli, bet nekad nesasniedza apvāršņa malu. Novēlu arī turpmāk turēt augstu VĀRTU sākotnējos ideālus un tuvoties to piepildījumam, ejot mūžīgā meklētāja ceļu.