Atpakaļ

KAS ir KAS, 16.03.2018

Vārti

VĀRTI – festivāls Popē. Notikums, kurā satiekas cilvēks, vieta un laiks.

Dullie daukas – festivāla rīkotāji, dalībnieki, apmeklētāji un atbalstītāji. Ikviens, kurš kaut reizi ir aizdomājies, kas ir aiz tā tālā horizonta, nebeidz izzināt, uzdot jautājumus un radīt.

Spīganas – VĀRTU vērējas.

Kalns – Popes senais pilskalns. Kalns, kura saucienam pēc jaunas elpas un skanējuma reiz atsaucās četras spīganas un turpina atsaukties aizvien jauni un jauni dullie daukas no tuvienes un tālienes.

Domāšanas saullēkts – VĀRTU ceļa mērķis, ideja un vadmotīvs. Atrast Popes estrādes apklusušo balsi, atdot Popes muižai saullēktu, atgriezt muižas parka strautiņam spēku atkal plūst. Darīt vietas dzīvas. Doties tālu, lai nokļūtu tuvu. Pašiem pie sevis un vienam pie otra.