Atpakaļ

VĀRTI ir slēgti. Notikšana turpinās, 14.04.2023

Vārti

Jau septiņus pavasarus festivāls VĀRTI ierasti vēstījis savu programmu, šis gads būs un vienlaikus nebūs izņēmums. Festivāls VĀRTI savus stāstus Popē ir izstāstījis. Tomēr tajā aizsāktais un izsapņotais turpina notikt. Jau maijā Liepājā un Rīgā viesosies pasaules mūzikas grupa “DakhaBrakha” no Ukrainas, visā Latvijā šovasar Maijas Lūsēnas un Zigfrīda Muktupāvela balsis izdziedās grupas “Zodiaks” zelta repertuāru, bet Kuldīgas novada Rendas estrāde uzņems lielāko 2023. gada latviešu dziesminieku notikumu “Trubadūrs”. “Lai arī neviens no minētajiem nav festivāla VĀRTI komandas rīkots notikums, katrs no tiem ir tur – VĀRTOS – pabijis. Ukraiņu grupu “DakhaBrakha” uzrunājām dalībai 2021. gada festivālā, ne vienreiz vien mūsu vīzijās Popes estrādē skanējusi “Zodiaka” leģendārā “Taisnība”, savukārt dziesminieces Austras Pumpures ideju turpinātāja Inese Muižniece arvien lolojusi tādas sanākšanas ideju, kuras centrā ir tikai un vienīgi dziesminieku mūzika,” skaidro viena no festivāla rīkotājām Ilze Meiere.

Festivāla VĀRTI septiņos gados Ventspils novada Popes pagasts atguvis savu īpašos sirdspukstus. VĀRTU stāsts sākās ar divu liepājnieču atsaukšanos Popes saucienam pēc jauna skanējuma, pēc vairākas desmitgades klusējušās Popes estrādes atkal ieskandināšanas.

“Kad ar negaidīti plašu tuvāku un tālāku ļaužu atsaucību, estrāde tika atbrīvota no krūmiem, pirmos VĀRTUS atklājot izskanēja, ka vietas ir dzīvas, katra ar savu sirdspukstu. Šajos septiņos gados Popes sirdspuksti ir kļuvuši drošāki, bet Popes kalna draugu pulks daudz plašāks. Taču jautājums, vai mēs veram VĀRTUS, vai VĀRTI ver mūs, aizvien palicis neatbildēts,” uzskata viena no VĀRTU rīkotājām Dace Vašuka. “Man personīgi VĀRTI un tajos sastaptie ļaudis ir mācījuši saprast, ka ne vienmēr iespējams visu saplānot un kontrolēt. Nereti ļaušanās plūsmai, kas ir pat mazliet mistiska, ir īstais ceļš. Tai skaitā lēmumā, ka pienācis laiks festivālu beigt. Notikumi un cilvēki ir devuši Popei ļoti daudz, vienlaikus redzu, ka Pope ir devusi arī pretī. Un šobrīd vislielākais gandarījums ir vērot, kā festivāla aizsāktie pavedieni turpina vīties jaunos notikumos un piedzīvojumos.”

Pavisam drīz savus klausītājus satiks Mārtiņa Freimaņa pirmo dziesmu koncertstāsta I AM FINE albums, Popes muižā šovasar gleznošanas plenērā pulcēsies tādas Latvijas mākslas pasaules personības kā Ieva Rupenheite, Jānis Kupčs, Kristīna Keire un Daiga Krūze. Īsto brīdi uz materializēšanos gaida gan Zaigas Gailes arhitektu biroja dāvinātais vēsturiskais muižas verandas projekts, gan arī mākslinieka Ernesta Vītiņa skulptūra “Popes bāka”. Un estrādē ikvienu turpinoši gaida no Liepājas koncertdārza “Pūt, vējiņi!” uz Popi atvestais soliņš, uz kura plāksnītes iegravēti festivāla VĀRTI līdzrīkotājas, liepājnieces Maijas Kalniņas vārdi: “Liepāja – Pope. Viena sirdspuksta attālumā. Pasēdiet blakus. Un dzirdiet, kā skan. Brīvība būt tam, kas tu esi.”

VĀRTU rīkotājas pateicas visiem mūziķiem, māksliniekiem, klausītājiem, brīvprātīgajiem palīgiem, fotogrāfiem un video meistariem, īpaši fotoklubam "Kursa" un Mārtiņam Brūnam, skaņas un gaismas kompānijai “VentSystem.lv”, korim “Kaiva”, pirmo VĀRTU skaņotājiem no Liepājas - SIA "Bang!", Popes pamatskolas kolektīvam, luterāņu draudzei, pagasta pārvaldei, kultūras namam un citiem sadarbības partneriem, Liepājas Kultūras pārvaldei, Ventspils novada pašvaldībai, kā arī festivāla ilggadējiem atbalstītājiem – Imantam Parādniekam, Viesturam Tīlem, Mārtiņam Vašukam, Z/s “Bērziņi”, SIA “Kurekss”, SIA “Bucher Municipal”, SIA “Molits”, SIA “Jāņlejas”, SIA “ARB Pope”, Popes pārtikas un ziedu veikaliem, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas Nacionālajam kultūras centram, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas valsts mežiem un Kurzemes plānošanas reģionam.

Ps Jura Presņikova fotogrāfijā - klausītāji pirmo VĀRTU pilnmēness naktī, 2016. gada augusts.