Atpakaļ

Popes pamatskola: Verandai būt!, 13.07.2020

Vārti

“Labs ir tas cilvēks, kas dara darbu, bet apbrīnojams tas, kas veic daiļu darbu.”

 ( Z. Mauriņa)

Liels gandarījums un prieks, ka šajā laikā, kad pasaule it kā sastingusi, cilvēki izvēlas apceļot  Latviju un iepazīt tās vērtības- dabas takas, pilis un muižas.  Viņi kļūst par Latvijas kultūras vēstnešiem.

Pateicoties Popes aktīvajiem ļaudīm, kuriem ir svarīgi saglabāt  muižas ansambli tā vēsturiskajā izskatā,  arhitektes Zaigas Gailes birojā ir tapis Popes muižas vēsturiskais verandas projekts.

Muižas kungu mājā jau 80 gadus atrodas Popes pamatskola. Skolotāji jau gadu desmitus  muižas apkārtni un telpas izmanto mācību procesā, dažādojot mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, mācību piekšmetu saturam un specifikai. Stundas dabaszinībās, mākslā, literatūrā, interešu izglītības nodarbībās un vēl citos mācību priekšmetos notikušas gan rundāli, gan parkā, gan skolas apkārtnē, gan ziemā slidojot uz aizsalušā dīķa. Mēs būtu gandarīti, ja izdotos šo izstrādāto projektu realizēt dzīvē, jo tā būtu vēl viena  telpa, kur nākotnē mācību procesu un saturu skolotāji īstenotu atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmantojot alternatīvās mācību formas - stunda ārpus mācību klases ne tikai pavasarī un rudenī, bet arī ziemā.

Vairāku gadu garumā Popes pamatskola ir kļuvusi daudzfunkcionāla. Skolas telpās notiek gan izglītojošie pasākumi kultūras darbiniekiem, vēstures pētniekiem, koncertus plašai publikai sniedz Latvijā pazīstami mākslinieki un jaunie talanti. Muižas skaistās zāles un apkārtni izmanto laulību ceremonijām, dzimtas izvēlas šeit pulcēties nozīmīgos brīžos. Mūsu vīzijās redzam, ka jauno verandu varētu izmantot kā daudzfunkcionālu telpu visi novada ļaudis.

Ļausim izgaismoties vēstures, izglītības un kultūras jaunajai vietai! Verandai būt!

 

Popes pamatskolas kolektīvs