Atpakaļ

Iznāks Lauras Vinogradovas grāmata LĀČU KALNS, 09.12.2018

Vārti

LAURA VINOGRADOVA:
"Jau vairākus gadus es nedzīvoju Popē, bet kalns turpinoši mani sauc atgriezties. Te skaļāk, te klusāk, bet nepārejoši sauc. Mājās. (...) Ir svarīgi jums izstāstīt, ka šie nav vēsturiski stāsti, bet es jūtu, ka tā ir noticis. Ar katru milimetru sevis jūtu. (...) Lasot es aicinu darīt to pašu – izjust. Ne salīdzināt, mērīt vai svērt, bet izjust. Sevi tai visā, jo tas, par ko es rakstot pārliecinājos – mūsos ir visa pasaule.(...)"

Popei - dzimtajai vietai - veltīto stāstu grāmata ir darbs, kuru Laura Vinogradova uzrakstījusi kā atbildi kalna saucienam atgriezties mājās. Visi trīs grāmatā iekļauties stāsti "Okša", "Von Behr(a) un "Lācis" tapuši laikā, kad mazais, romantiskais ciematiņš piedzīvo skaistu renesansi. Pirms trīs gadiem Ventspils novadā nebija vietas ar vēl zemāku sabiedrisko aktivitāt"i, bet Popes estrāde - reiz mākslinieku un kultūras baudītāju tik mīlētā vieta - bija ieaugusi krūmos un aizmirstībā. "Paldies, ka atdevāt man manu Popi," saka rakstniece Laura Vinogradova. 

Ar ienākumiem no grāmatas "Lāču kalns" pārdošanas tiks atjaunota Popes muižas kungu mājas - tagad Popes pamatskolas - austrumu ieeja. "Aicinām kopīgi vērt gan simboliskās, gan katram pašam savas, gan Popes skolas Saullēkta durvis!" tā izdevēji - sociālās uzņēmējdarbības platforma POPE. HOPE. LOVE, kuru radījušas Popē notiekošā festivāla VĀRTI rīkotājas Dace Vašuka, Maija Kalniņa, Inese Muižniece un Ilze Meiere. 

Grāmatas izdošanai naudas līdzekļus ziedojuši: Viesturs Tīle, Ventspils novada pašvaldība, Ligita Indriksone, Artis Kuģenieks un Viesturs Strādnieks.

Grāmatas pirmā vāka foto autore - Santa Atte, pēdējā - Andžejs Beļevičs. Grāmatas maketu izgatavojusi Dace Kamela, redaktores un korektores darbu veikusi Dagnija Drungila. Vēstures konsultants - Roberts Grinbergs. Grāmatā iekļautā autores portreta autors - Vitālijs Vinogradovs. Vēsturiskais Popes muižas verandas foto - no Rundāles pils muzeja zinātniskā arhīva.

Šogad apgādā Zvaigzne ABC iznākušas vēl divas rakstnieces grāmatas - bērniem veltītā "Snīpulītis no Snīpuļciema" un stāstu krājums sievietēm "Izelpas".

Plašāk par Popes atmodas procesiem: www.festivalsvarti.lv un FB profilā “Popes muiža”.

PS Aicinām apmeklēt Lauras Vinogradovas grāmatas "Lāču kalns" atvēršanas svētkus 26. decembrī plkst. 18:00 Popes muižas Saullēkta zālē, kā arī koncertu "Karīna Tatarinova, Simona Rača, Jānis Rūcis Ziemassvētkos" plkst 16:00.