Atpakaļ

TV Kurzeme: Maija Kalniņa gatavojas pirmās grāmatas izdošanai, 08.05.2018

Jaunumi

Sirsnīgs paldies TV Kurzeme komandai - Andim Rozītim, Inesei Ķesterei un Elvijam Puķēvicam! Meistarīgi uzbūvētas divas minūtes!

 

TV Kurzeme: Iznāks Maijas Kalniņas pirmā grāmata