Griež saulgrieži!

Sirsnīgi pateicamies ikvienam par sadarbību pirmo Dziesminieku VĀRTU vēršanā, vēlam gaišus Ziemassvētkus un jaudīgu, priekpilnu un laimīgu ieiešanu pa 2017. gada VĀRTIEM!

Pēteris Draguns: dziesmu lāde pildās ļoti lēnām

Dziesmas, tekstus un melodijas sāku rakstīt pusaudža gados. Pirmās dziesmas ar Jeseņina vārdiem tapa, lai labāk iegaumētu skolā uzdoto vielu.

Preses relīze: VĀRTI veras!

"Dziesminieki gatavojas šim notikumam, veidojot arī jaunas dziesmas ar pasākuma caurvijošo Olafa Gūtmaņa dzeju, tādēļ gaidāmi arī vairāki pirmatskaņojumi," tā Inese Sērdiene.

Maija Kalniņa: laimīga kā sarkanais āboliņš

Es velku sešas stīgas savā karogā.

Un dziedu.

Ieva Akuratere: sajūsminos, aizkustinos, bet no rīta saplēšu

Dziedāšana ir kā elpošana, kā mīlēšana, kā līdzjūtība, Dieva skaistuma spēka caurvadīšana uz citu sirdīm un dvēselēm, atspoguļojot cilvēku dvēseļu aizkustinošo, dziļo daiļumu un atkal sūtot šo dzīvības dziesmu Gaismas avotam.

Aivars un Uldis Punkstiņi: VEGA nav tikai zvaigzne Liras zvaigznājā

Varbūt abiem brālēniem VE-ntas un GA-ujas krastos melodijas sūta VEGA – tur, no augšas, no Liras?

Elīna Arbidāne: mūzika vienmēr ir ar mani

Sirdī man joprojām vistuvākā ir dziesma, kas ir vienkārša, sirsnīga, melodiska.

Koris KAIVA. Skanēt. Sildīt. Un piepildīt

Koncertu atklās un VĀRTUS vērs kora KAIVA dalībnieku balsis. Sirdslikumsakarīgi. Popes unikālā estrāde ilgus laikus ir klusējusi. Tā pamazām aizauga ar zāli un krūmiem. Taču koris KAIVA - katru jaunu gadu sāka ar apbrīnojamu tradīciju. Spītējot laika apstākļiem - 1.janvārī koris devās uz Popi.

Skanēt.

Sildīt.

Un piepildīt.

Dinārs Gulbis: es kāpju savā dzīves piepildījuma kalnā

...man ir sirds, kura pukst pēc sava klausītāja. Un tā mēs dalāmies, es un viņš, bet pāri mums ir tas, kas mīt debesīs.