Zane Daugule: nu tad padziedam, mīļie!

Es būtu ar mieru Vārtos stāvēt līdz nākošā gada Vārtiem. Ja vien aiz sevis neradītu sastrēgumu. Bet ja tas ir dziesmots sastrēgums – varbūt lai būtu? Lai notiek?

Andris Akmentiņš: lai runā klausītāji un laiks

...dziesminieku lokā zibsnī tik daudz komplimentu, ka gribētos nedaudz rāmāk un nosvērtāk izpausties par šo tēmu - lai labāk un vairāk runā klausītāji un laiks.

Raimonda Vazdika: VĀRTIEM jābūt vaļā arī citus gadus!

...gribu uzslavēt visus organizatorus, jo bija sajūtama mīlestība, izdoma un atbildība. Skaists nosaukums ir VĀRTI... Tiem ir jābūt vaļā arī citus gadus.

...in memoriam...

Kad tikšanās noslēgumā Austriņa pati aicināja mūs visas četras uz foto mirkli, apjautām, ka VĀRTIEM ir Austras svētība. Dziesminieku VĀRTI vērās. Austra bija klāt domās, Austrasbērni – darbos un dziesmās, taču vienlaikus lēni vērās arī kādi citi vārti...

Griež saulgrieži!

Sirsnīgi pateicamies ikvienam par sadarbību pirmo Dziesminieku VĀRTU vēršanā, vēlam gaišus Ziemassvētkus un jaudīgu, priekpilnu un laimīgu ieiešanu pa 2017. gada VĀRTIEM!

Pēteris Draguns: dziesmu lāde pildās ļoti lēnām

Dziesmas, tekstus un melodijas sāku rakstīt pusaudža gados. Pirmās dziesmas ar Jeseņina vārdiem tapa, lai labāk iegaumētu skolā uzdoto vielu.

Preses relīze: VĀRTI veras!

"Dziesminieki gatavojas šim notikumam, veidojot arī jaunas dziesmas ar pasākuma caurvijošo Olafa Gūtmaņa dzeju, tādēļ gaidāmi arī vairāki pirmatskaņojumi," tā Inese Sērdiene.

Maija Kalniņa: laimīga kā sarkanais āboliņš

Es velku sešas stīgas savā karogā.

Un dziedu.

Ieva Akuratere: sajūsminos, aizkustinos, bet no rīta saplēšu

Dziedāšana ir kā elpošana, kā mīlēšana, kā līdzjūtība, Dieva skaistuma spēka caurvadīšana uz citu sirdīm un dvēselēm, atspoguļojot cilvēku dvēseļu aizkustinošo, dziļo daiļumu un atkal sūtot šo dzīvības dziesmu Gaismas avotam.